KNV EHBO District Utrecht

Disclaimer

Wanneer u deze website bezoekt en eventueel informatie gebruikt, betekent dit dat u akkoord gaat met de voorwaarden die in deze disclaimer beschreven staan.

Aansprakelijkheid
De op deze website getoonde informatie is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie en voor het niet correct functioneren van deze website. Hoewel we alles in het werk stellen om misbruik te voorkomen, zijn we niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet worden verzonden. EHBO-district Utrecht kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op deze website zouden voorkomen. Evenmin kan EHBO-district Utrecht verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de websites die met deze website zijn gelinked.

Intellectueel eigendom
De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever of derden. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Databescherming
EHBO-district Utrecht respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe EHBO-district Utrecht gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden.

Privacy
Alle persoonsgegevens, die u via deze website verstrekt, zullen worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van de privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.
Persoonsgegevens
EHBO-district Utrecht verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een bestelformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker EHBO-district Utrecht toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en eventueel te gebruiken voor statistische doeleinden.
Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatieinformatie
In sommige gevallen zal EHBO-district Utrecht gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating systeem een bezoeker gebruikt, IP-adressen toegewezen door providers, etc. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers.
Geschillen
Bij eventuele geschillen gerelateerd aan deze website is het Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij behouden het recht deze disclaimer op elk moment, zonder kennisgeving, te wijzigen. Wanneer u vervolgens gebruik blijft maken van deze website bent u automatisch gebonden aan de voorwaarden van de gewijzigde disclaimer.

februari 2008

© 2008-2023 EHBO District Utrecht disclaimer CheckStat